TGS

YÖNETİCİ ZİRVESİ

“TGS öyle büyük bir sorumlulukla öyle çoklu ve entegre bir sistem yönetiyor ki, yalnız her birimin değil, tek tek her çalışanın yaptığı işte mükemmeli hedeflemesi gerekiyor.” Bu TGS’nin yönetim zirvesi ve sonra tüm çalışanları hedefleyecek iç iletişim kampanyası için hazırladığımız iç görüydü. Böylece ortaya “Mükemmellik benimle başlar.” sloganı çıktı ve her bir birim kendi rengiyle bu sloganın içinde yıldızlaştı.