YILDIZ ENTEGRE

POSTER

Yıldız Entegre’nin büyüklüğünü ve gücünü bir kez daha idrak ettiğimiz, herkese de ettirmek istediğimiz çalışma.