İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

MANİFESTO

Üniversiteli olmak dediğin… nedir? İşte bu manifesto çalışması ile yalnız üniversiteli değil, İstinyeli olmanın ne olduğunu anlattık.