MEDICAL PARK

KANSER

Kanser tedavisinin başarısını etkileyen en önemli faktör erken tanı. Bunun önemini en iyi anlatan tasarımlardan biri de bu.