HALKBANK

'HALKIN GÜCÜ OL' İÇ İLETİŞİM ETKİNLİK ÇALIMALARI

Özellikle büyük ve köklü kuruluşların varoluş nedenlerinin her bir çalışan tarafından hissedilmesi ve sahiplenilmesi çok önemli. Bu yüzden yapılacak çalışma hem varoluş nedenini yansıtmalı hem de o çalışana motivasyon sağlamalıydı. “Halkın gücü ol!” tam da böyle bir çalışma oldu.

Etkinlik için hazırladığımız film Halkbank yöneticilerini, çalışanlarını, müşterilerini olduğu kadar bizi de duygulandırdı. “Halkın gücü ol!” gibi güçlü bir söyleme ancak böyle duygu yüklü bir film yakışırdı. Film çalışanların motivasyonunu artırmakla kalmadı, aidiyet duygusunu da pekiştirdi.